Shen, Helong, Yong Yin, Yongjin Li, and Pengcheng Wang. 2009. “Real-Time Dynamic Simulation of 3D Cloud for Marine Search and Rescue Simulator”. International Journal of Virtual Reality 8 (2):59-63. https://doi.org/10.20870/IJVR.2009.8.2.2725.