Wang, Zigang, Zesheng Tang, Tianmiao Wang, Mengdong Chen, Da Liu, and Zengmin Tian. “A Virtual Brain for Stereotactic Planning and Supporting Neurosurgery”. International Journal of Virtual Reality 4, no. 4 (January 1, 2000): 71–82. Accessed April 14, 2021. https://ijvr.eu/article/view/2657.