Li, Yongjin, Yicheng Jin, Yong Yin, and Helong Shen. “Simulation of Shallow-Water Waves in Coastal Region for Marine Simulator”. International Journal of Virtual Reality 8, no. 2 (January 1, 2009): 65–70. Accessed June 23, 2024. https://ijvr.eu/article/view/2726.