Published: 2019-10-13

Multi-Modal VR for Medical Simulation

C Indhumathi, Wenyu Chen, Yiyu Cai

Volume Decomposition for Hierarchical Skeletonization

Xiaopeng Zhang, Jianfei Liu, Marc Jaeger, Zili Li

On the Determinants of Size-Constancy in a Virtual Environment

Xun Luo, Robert V. Kenyon, Derek G. Kamper, Daniel J/ Sandin, Thomas A. DeFanti

Interactive 3D Navigation System for Image-guided Surgery

Huy Hoang Tran, Kiyoshi Matsumiya, Ken Masamune, Ichiro Sakuma, Takeyoshi Dohi, Hongen Liao

Dynamic Transparency for 3D Visualization: Design and Evaluation

Niklas Elmqvist, Ulf Assarsson, Philippas Tsigas

A Framework for GPU-accelerated Virtual Cardiac Intervention

Rongdong Yu, Patricia Chiang, Wenyu Chen, Jianmin Zheng, Yiyu Cai, Xiuzi Ye, Sanyuan Zhang, Yin Zhang, Koon-Hou Mak

PPU-friendly Biomechanical Models for Virtual Medicine

Jing Qin, Yim-Pan Chui, Simon Sze-Ming Ho, Wai-Sang Poon, Pheng Ann Heng